Her ses tomta, med de røde bygningene, som Solon Eiendom skal kjøpe av Kristiansand Næringsselskap. I bakgrunnen Østre Ringvei, Nye Teglverks vei til høyre og Industrigata nærmest. Her ses tomta, med de røde bygningene, som Solon Eiendom skal kjøpe av Kristiansand Næringsselskap. I bakgrunnen Østre Ringvei, Nye Teglverks vei til høyre og Industrigata nærmest. Foto: Jacob J. Buchard

River og bygger 100 leiligheter på Lund