Det er laget en ny type tilstandsrapport som blir utført av sertifiserte takstmenn, og de skal utarbeide disse rapportene i henhold til en helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporten.

Rapporten er blitt betydelig mer omfattende og informativ for en kjøper, da takstmann skal kontrollere og undersøke betydelig flere faktorer av boligen, leiligheten eller hytta. Målet med disse endringene er at de skal stimulere til at mer og bedre informasjon foreligger om eiendommene før salg, og hensikten er at eiendomshandelen skal være så trygg som mulig. Kjøper må få vite hva han kjøper og selger må kunne legge salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant av salget.

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Han har vært fast spaltist i Abito i flere år, og dette er hans siste innlegg i denne omgang. Foto: Rune Eilertsen

En kjøperinteressent må nå sette seg nøye inn i disse tilstandsrapportene man får med salgsprospektet og gjøre det man kan for å forstå begrepene og den informasjonen som rapportene gir. Kjøper kan ikke klage på forhold man har fått opplyst i en slik tilstandsrapport.

Begrepsforståelse

Vet man forskjell på hva mønehøyde og gesimshøyde er? Hva er forskjellen på en kjelleretasje og en underetasje?

På et tak er det jo mange forskjellige takvinkler og forskjellige navn på disse. Noen hus har saltak, pulttak, valmet tak, halvvalmet tak, flate tak og de finnes også boliger med mansardtak og pyramidetak.

Ulike gulvtyper gir ulik kvalitet i en bolig og det anbefales å spørre megler eller selger om disse tingene på visning. Foto: Shutterstock

Inne i en bolig er det også forskjellige gulvtyper. Her kan nevnes parkettgulv, laminatgulv, heltre parkettgulv eller tregulv, gulv med vinylbelegg eller vinylflis, flisegulv og epoxygulv.

For oppvarming er det også mange typer oppvarming. Noen eiendommer har kakkelovner, vedovner, åpne peiser og peiser med innsats.

Når man er på visning anbefales det å spørre den megleren som er på visningen – eller selgeren - om slike ting. Som kjøper har man nå et forsterket ansvar selv til å undersøke de opplysningene man blir forelagt i salgsoppgaven og i tilstandsrapporten. Det er også mulig å ta en kontrolltelefon til takstmann som har utarbeidet tilstandsrapporten – for å få svar på det man lurer på.