Siden januar 2018 og fram til nå har Forbrukertilsynet fått 708 klager fra norske husstander om uønsket, uadressert reklame.

– Det registreres ofte enkeltklager på ulike selskap. Og av bransjer er det særlig eiendomsmegling og markedsføring av pizza som går igjen i klagene, kommenterer Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Start med å merke postkassen

Dersom du ønsker å reservere deg mot uadressert reklame, er det viktigste rådet til Elisabeth Gjømle, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge, å merke postkassen med merkelapper som sier ”Nei takk til uadressert reklame” eller ”Nei takk til gratisaviser”.

– Dette respekterer vi, sier hun.

Reservasjonsmerkene kan du for eksempel lage selv og klistre på postkassen, eller du kan bruke standardiserte klistremerker som blant annet Posten eller Naturvernforbundet (LENKE: https://naturvernforbundet.no/nei-takk-til-uadressert-reklame/category3687.html) deler ut.

Merk døra om du bor i blokk

Dersom du bor i blokk eller i leilighetskompleks hvor døra til leiligheten er plassert et stykke fra postkassene, bør du huske på å merke døra på samme måte som postkassen.

– Hvis ikke risikerer du å motta uadressert reklame på dørmatta, sier Elton.

Dette må du tåle

Samtidig er det ikke all reklame du kan reservere deg mot. Reklameinnstikk i aviser, for eksempel, regnes ikke som uadressert reklame eller gratisavis.

Det gjør heller ikke alminnelig informasjon, som informasjon fra stat eller kommune, for eksempel om selvangivelsen din, eller lokal informasjon som programmet for 17. mai.

Menighetsblad og politiske partiprogrammer regnes heller ikke som uadressert reklame eller gratis aviser, det er fordi de ikke er utgitt i næringsvirksomhet, opplyser Forbrukertilsynet.

Noen av klagene de mottar, handler om nettopp dette, forklarer Haug.

– For eksempel er det en del forbrukere som ikke er klar over at man ikke kan reservere seg mot å motta menighetsblad og politiske partiprogrammer, sier han.

Klag til eller tips Forbrukertilsynet

Skulle du til tross for merking av både postkasse og inngangsdør, fortsette å få uadressert reklame, oppfordrer den juridiske direktøren til å ta kontakt med Forbrukertilsynet.

– Send tips eller klage, og da vil Forbrukertilsynet kunne foreta en vurdering om det skal tas opp en sak mot selskapet eller distributøren, sier han.