• FORBRUKSLÅN OG BOLIGKJØP: Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ble første gang fastsatt av Finanstilsynet i 2010, men er senere blitt strammet inn flere ganger. Det har ført til en kraftig økning i dyre forbrukslån til norske husholdninger, sier eksperter. FOTO: Erik Johansen, NTB scanpix

Meglertopp frykter at økte boligpriser fører til økt bruk av forbrukslån

– Hva skjer når forbruksbankene møter desperate unge som har betjeningsevne, men mangler egenkapital?