For et par år siden utga kunstner og litteraturviter Eirik Willyson boka «Meglerens marked- Poesi på en boligjakt». Her tok han for seg en rekke av de mest blomstrende formuleringene som meglere har brukt i boligannonser på nettet. I Sørmegleren fikk vi oss mang en god latter på bekostning av egen bransje, og her er noen av mine personlige favoritter:

”Å se værforandringer på lang avstand kan være fasinerende. Og Nyttårsaften. Følelsen av å sveve over byen er påtakende”.

”Førsteinntrykket tilsier at dette kjøkkenet er et naturlig tilholdssted for dagens første måltid”.

”To skyvedører i glass kan åpnes eller lukkes etter eget forgodtbefinnende”.

”Bak stuen er det en spennende liten krok som i dag brukes til oppbevaring”.

Utsikt når man stikker hodet ut av vinduet”

Klønete poesi-forsøk og opplagtheter er noe vi som meglere helt klart bør unngå i markedsføringen av boliger, selv om det er veldig morsomt å lese dem. Mye er uskyldig, men hvis teksten blir misvisende eller bildene manipulert slik at eiendommen framstår annerledes enn i virkeligheten, trer lovbestemmelser i markedsførings- og eiendomsmeglingsloven inn.

Ny veiledning fra Forbrukerombudet

Boligmarkedsføring er et viktig og prioritert området for Forbrukerombudet, som nylig lanserte sin egen veiledning for markedsføring av boliger. Denne er bedre tilpasset dagens markedsføringssituasjon på digitale plattformer, og redegjør blant annet for sanksjonssystemet; at brudd på markedsføringsloven kan medføre for eksempel bøteleggelse.

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforenings juridiske avdeling er dette noen av de viktigste punktene i den ferske veiledningen.

Prisopplysninger

Markedsføringsloven krever at det ved prismarkedsføring må oppgis en totalpris som inkluderer alle kostnadene ved boligkjøpet, og hvor både fellesgjeld og alle omkostninger inkluderes i tillegg til prisantydning eller fastpris.

Økt bruk av digitale annonseplattformer

Den nye veilederen tematiserer i stor grad konsekvenser av at publisering nå foregår i sosiale medier, snapchat, Instagram. Veilederen angir rammene for hva som skal og ikke skal med der man må ta plasshensyn. All markedsføring skal være balansert uansett format, og det er gitt retningslinjer for hvordan dette må vurderes.

Balanserte opplysninger og fagterminologi

Veilederen tydeliggjør at opplysningene om boligen må formidles på en balansert måte, slik at forbrukerne er informert om både positive og negative sider ved boligen.

Forbrukertilsynet anbefaler at boligen markedsføres med de egenskaper den har ved salg, og at mulige, framtidige egenskaper ved boligen ikke skal framheves i overskrifter eller hovedlinjer i markedsføringen, men gis en mer begrenset plass.

Billedbruk

Megleren må være påpasselig med at bildebruk gir uttrykk for de virkelige forhold, og der det benyttes illustrasjoner skal disse danne et rettviselig bilde av boligen og området rundt. Dette er særskilt viktig i prosjekt.

Praktisk betydning av den nye veilederen

Jobben for eiendomsmegleren blir etter dette i stor grad å finne en balanse i framstillingen av den markedsførte boligen slik at interessentene kan danne seg et riktig bilde fra start, også der det annonseres i medier med begrenset plass.

Jeg synes det er veldig positivt at den nye veiledningen fra Forbrukerombudet er på plass, og det er vår jobb som meglere å gjøre boligkjøperne trygge på at produktet de ser i markedsføringen er det produktet de faktisk får. Tillater meg likevel å avslutte med denne klassikeren fra Willysons bok: ”Det eneste som kommer mellom deg og sola er fuglene som flyr høyt og luftig forbi.”