• «The offering» veier 250 kilo. Kullaro-bordet er lagd av diabas. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Dette bordet veier et kvart tonn

I steinalderen brukte man diabas til redskap og våpen. Nå poleres den vulkanske bergarten til bord og stoler.