• Då Rune og Dagrunn overtok, gjekk plenen ned til sjøen. Paret har tilført sand og fått fram berget. Ulike planter, som marehalm, er med og held sanden på plass. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Til slutt fekk dei tak i draumestaden: – For meg er dette verdens beste plass å bu

Første gong Dagrunn tok med seg kjærasten Rune heim til Finnøy, viste ho han staden ved Nådesundet.