Osp er et lite benyttet treverk i møbelproduksjon. Stine Marie Bjørnstad så mulighetene.

foto