I Norge har alle rett til å kunne ferdes uten å kunne spores, og bruk av kameraovervåkning regnes som et inngrep i denne retten.

Privat kameraovervåking

Det er lov til å ha kameraovervåking på din egen eiendom, men man må passe seg for at dette ikke fanger opp deler av offentlig område eller naboens hage. Det er ikke lov til å overvåke andres private eiendommer. Man må informere alle som bor på din eiendom, eksempelvis leietakere om at man har kameraovervåkning.

Merking

Det er ikke krav om at man må skilte dette i private hjem og hager, men det er en klar anbefaling om at dette gjøres og at dette gjøres med bruk av et stort lesbart opplysningsskilt. Det er selvsagt heller ikke lov til å overvåke leieboliger eller leietakere.

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Foto: Rune Eilertsen

Reglene ovenfor gjelder også for falske kameraer («dummy-kamera»). I et sameie eller et borettslag er det også tillatt med kameraovervåking så fremt dette kommer som et ønske fra beboerne. Et slikt ønske kan fremmes på et årsmøte eller allmøte og to tredjedeler må stemme for dette. Det holder ikke at et styre avgjør dette alene.

Det er ikke tillatt med overvåking for å sjekke om beboerne kildesorterer, følger husordensreglene eller lignende.

Må man ha godkjenning av Datatilsynet?

Mange tror at man må ha godkjenning av Datatilsynet for å ha kameraovervåkning. Det er feil. Datatilsynet har på sin hjemmeside en egen veileder for hvordan man skal forholde seg til regler ved kameraovervåkning. Her finner man blant annet regler for hvor lenge man kan oppbevare opptak.