• Fritidsbustaden på Fister i Ryfylke er kledd med malmfuru frå Røros og vil gråna med åra. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Pyramidehuset på Fister: – Me ville at det skulle bygga seg opp som ei borg i landskapet

På toppen av Fisterhammaren svevar hyttehuset i tre og betong som to pyramidar over berg og krattskog.