• FOTO: NTB scanpix / Shutterstock

Framtidsfullmakt – hva innebærer det?

Hvem ivaretar dine interesser dersom du ikke lenger kan gjøre det selv?