Lever 50-tallsdrømmen i Norges største atriumhusområde

\- Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten.