Gangen vår- før og etter

Mål: få det lyst, åpent og ryddig.