Jeg heier på damer som tør å ta risiko, skape seg både et navn og egne verdier i kompetanse og kroner. På jobb hos oss har vi utfordret kvinnelige ansatte til å ta ansvar på arrangementer, som prosjektledere og ikke minst tørre å stå på scenen. Resultatet ble best oppsummert av en kompis av meg som driver for seg selv: «Sveinung, du har helt rett, skal du få gjort noe må du ansette ei dame.»

Kapitalgapet

Grunnleggende rettigheter som - lik lønn, for likt arbeid, lik lønn for arbeid av lik verdi - er vel verdt å kjempe for. Samtidig vet vi at selv om vi likestilte lønningene mellom kvinner og menn i dag, så ville vi fortsatt ha et kapitalgap. Det er mange grunner til dette. Et element har vært at finansbransjen tradisjonelt har kommunisert til kvinner som forbrukere og ikke mulige investorer. Det tok vi i DNB et oppgjør med da vi lanserte #huninvesterer. Siden lanseringen har vi sett en økning på 160 prosent av nye, kvinnelige fondseiere og vi har fått like mange nye, kvinnelige aksjeeiere i Norge på to år, som vi gjorde på de foregående 20 årene. Og på slutten av 2021 var litt over halvparten av alle fondskunder i DNB kvinner. Det betyr at flere kvinner eier en større del av verden.

Men det tar tid å tette kapitalgapet, og vi er fortsatt ikke i mål.

  • 70 prosent av aksjeeierne på Oslo Børs er menn

  • I fjor gikk 80 prosent av alt aksjeutbytte til menn

  • 83 prosent av alle daglige ledere i norske aksjeselskap er menn

  • 96 prosent av alle som starter tech-selskap er menn

Fremdeles er det også slik at menn har mer «penger» enn kvinner, selv om det hadde vært lik lønn i dag. Det er fordi menn sparer i spareformer som historisk sett har gitt bedre avkastning.

Banksjef i DNB, Sveinung Hedding-Valvik er siviløkonom med spesialisering i organisasjonspsykologi fra BI, og har jobbet i forskjellige roller i DNB-konsernet siden 2001. Hver sjette uke skriver han i Abito. Send gjerne innspill til tema til sveinung.hedding-valvik@dnb.no Foto: Pressebilde

Det prates mye om risiko. Et ord som en skal ha et bevisst og kunnskapsbasert forhold til. Likevel er den største risikoen mange kvinner tar, at de lever i parforhold uten samboeravtale, eller handler til barna og hjemmet, men ikke til egen pensjon. Uten en skikkelig debatt rundt dette vil vi ikke komme lenger når det gjelder likestilling mellom kjønnene.

Gjennom de siste årene har vi løpende invitert til investeringskvelder, slik at både kvinner og menn kan få økt kunnskap og bevissthet. Dette vet vi er avgjørende for at flere kan ta opplyste valg for seg og sin økonomi. Jeg og kollegaene mine er superstolte når vi fyller seminarer, men litt skremt når vi ser oss i speilet. Det er ikke alle av oss som klarer dette på hjemmebane og vi har fått en ny selvinnsikt på kjøpet.

Alle må bidra

Fremover skal vi fortsette å jobbe for at enda flere mødre og bestemødre, døtre, venninner og kolleger blir «hun som investerer». Om det er å opprette samboeravtale, sette sine første kroner i fond eller realisere drømmen om å starte egen bedrift. Men det er ikke bare vi i banken som kan drive dette. Det kreves at vi alle står opp for like muligheter, om det er jentefotballen som får samme vilkår som guttene eller guttene som vil på dans. Det er kommunikasjon fra bedrifter, ledere, politikere og ikke minst mellom venner som setter dagsorden. Når min 11 år gamle sønn klager over at det er få kvinnelag å spille med på Fifa (Playstation-spill), ser man at det er kanskje ikke er barnas holdning til kjønn, men samfunnets og vår påvirkning som lager disse forskjellene.

Så en oppfordring til hver og en; støtt opp og gi alle like muligheter. Flere sterke hoder sammen gir bedre velstand og mer bærekraftig økonomisk vekst som vi alle nyter godt av.