• Stor gjennomtrekk av leietakere har gjerne vært lite populært hos fastboende leilighetseiere. FOTO: Shutterstock

Nye regler skal hindre private «hoteller»

Nylig ble det vedtatt endringer i eierseksjonsloven som innebærer begrensninger i muligheten for korttidsutleie. Lovgiver ønsker med dette å hindre at eierseksjonssameier omgjøres til «leilighetshoteller».