• Dommen gjaldt leie av lokaler i næringsforhold. FOTO: Shutterstock

Slapp å betale for manglende vedlikehold

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett slapp leietaker å betale for manglende vedlikehold av kontor- og lagerlokaler han hadde leid.