Camilla Skavern er svak for skulpturer. Hyllesystemet er et garderobesystem som fungerer like godt alene på veggen, som gjemt inne i et skap. Foto: Karen Gjermundrød

I leilig­heten til Camilla Skavern er det knapt nye gjen­stan­der: – Jeg vil at folk som kommer inn, skal tenke: «oi, her var det fint!»

At nesten alt i denne leiligheten er vintage, er et bevisst valg.