De skulle bare gjøre noen små endringer i den nyinnkjøpte leiligheten. Så ballet det på seg.

foto