KRISTIANSAND: En enslig førstegangskjøper i Kristiansand har råd til én av tre boliger som er til salgs, kommer det fram i analysen som NMBU har utført på vegne av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Det betyr at det er lettere å komme inn på boligmarkedet i Kristiansand, enn i de fleste andre norske byer. For mens det stadig blir hardere kår for førstegangskjøperen i andre byer, har tallene holdt seg stabile i Kristiansand de siste ti årene.

– På landsbasis har det blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Det er oppsiktsvekkende at det har holdt seg så pass stabilt i Kristiansand, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Samme tendens viser seg også i sykepleierindeksen, som Abito skrev om for to uker siden. Den måler måler hvor stor andel av de omsatte boligene i en by en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe, og viste at man med en gjennomsnittlig sykepleierlønn kunne kjøpe 54 av 100 boliger i Kristiansand. Til sammenligning kunne man bare kjøpe tre av 100 boliger i Oslo for den samme lønna.

Direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen Foto: Rune Øidne Reinertsen

To årsaker

Direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, mener det er to hovedårsaker til at Kristiansand har oppnådd en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn ellers i landet.

– Både i administrasjonen i Kristiansand kommune og politisk har det vært et mål å få regulert mange nye boligområder. I tillegg har utbyggere og entreprenører i denne tiårsperioden satt i gang mange større boligprosjekter, sier han.

Godtfredsen forklarer at det har gitt gode priser også på nye boliger, som spesielt har rettet seg mot de godt voksne – noe som igjen drypper på de yngre kjøperne.

– Dette fører til et stort utbud på bruktboliger, og gir dermed tilbud på boliger i alle prisklasser. I boligbyggelaget har vi også fokus på å bygge boliger som er på et prisnivå som også gjør dem aktuelle for førstegangskjøpere, sier han.

Jan Gordon Tobiassen, banksjef i Sparebank 1 SR-Bank i Kristiansand. Foto: Per Arne Kvamsø

Økning blant unge kunder

Jan Gordon Tobiassen, banksjef i SpareBank 1 SR-Bank, mener at førstegangskjøpere har gode muligheter til å etablere seg i Kristiansand, sammenlignet med markeder som Oslo og Bergen.

– Prisen for en enebolig per kvadrat, er lavere her i byen enn i de andre nevnte byene, forteller han.

Undersøkelser som er gjennomført internt i SR-Bank viser at de i andre kvartal i 2020 fikk inn 60 prosent flere boliglånssøknader sammenlignet med 2019. Økningen har vært størst blant kunder mellom 25–34 år.

Mulig å kjøpe alene

Mange av dem som kjøper bolig gjør det gjerne sammen med kjæresten sin, og ofte har de foreldre som stiller med kausjon for manglende egenkapital. Likevel er det ikke umulig å finansiere en bolig på egen hånd.

– Flere får god hjelp fra foreldre, men vi ser at også at mange har vært flinke til å spare nok egenkapital til å kunne kjøpe sin første bolig. For dem som mangler egenkapital, så har bankene en viss avvikskvote de gjerne benytter til unge førstegangskjøpere, som gjerne har vist en god vilje og evne til å spare, forteller Tobiassen.

De som tar yrkesfaglig utdannelse har bedre muligheter for å komme tidlig inn på boligmarkedet.

– De som tar yrkesfaglig utdannelse får gjerne en tidligere fast inntekt. De har derfor mulighet for å spare seg opp en god egenkapital til kjøp av sin første bolig, framfor de som har et lengre studieløp, forteller banksjefen.

– Kom i gang tidlig

Tobiassen forteller at det er viktig å komme i gang tidlig med sparing til sin første bolig.

– Bankene ser på evnen til å legge av penger, for dette viser både vilje og evne. Da er det lettere å få lån. Man må ha finansieringen i orden før man kan by, forteller han.

Det andre man må tenke på, er hvilken prisklasse man kan kjøpe i.

– Når man kjøper en bolig er det en del ekstra utgifter som følger med, og som ikke alle tenker igjennom. Forsikring, kommunale avgifter, strøm og vedlikehold er kostnader som man skal være bevisst på at følger med et kjøp, sier Tobiassen.

Banksjefen oppfordrer de som kjøper sammen til å huske samboerkontrakt.

– Vær i dialog med banken din, så får du veiledning hele veien, sier han.