Stortinget har vedtatt en modernisering av loven som regulerer markedet for bruktbolig. Dette vil føre til et mer opplyst boligmarked, som vil komme både kjøper og selger til gode  Stortinget har vedtatt en modernisering av loven som regulerer markedet for bruktbolig. Dette vil føre til et mer opplyst boligmarked, som vil komme både kjøper og selger til gode Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Tryggere bolighandel med ny lov

Stortinget har vedtatt ny avhendingslov som trer i kraft i løpet av neste år, og dette er essensen i hva den vil bety for deg som boligkjøper eller -selger. 

Kort sagt innebærer loven følgende:

Kjøpekontrakter med forbehold om at boligen ”selges som den er”, også kjent som ”as is”, blir forbudt når den nye loven trer i kraft. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og kan ikke lenger fremme mangelskrav på grunn av feil man må kunne forvente i lys av boligens alder, byggemåte eller synlige tilstand

Kjøpere har selv ansvar for å undersøke boligens tekniske tilstand før kontrakten signeres, og må nå i enda større grad ta innover seg at for eksempel eldre boliger sannsynligvis har slitasje eller skader som ikke nødvendigvis er synlige på overflaten. 

Dagens ordning, om at kun feil og mangler av vesentlig betydning kan utløse erstatning, går ut. Ifølge den nye loven må kjøper selv dekke en egenandel på 10 000 kroner ved en eventuell kompensasjon for mangler.

Når det gjelder denne fjerningen av vesentlighetsterskelen deler jeg Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, sin uttalte bekymring om at egenandelen er satt så pass lavt at den potensielt kan medføre krevende diskusjoner mellom kjøper og selger. Men det er selvfølgelig for tidlig å vite dette med sikkerhet. Uansett innebærer endringen at gode og grundige tilstandsrapporter fra takstmennene blir enda viktigere for å unngå konflikter i etterkant av en bolighandel.

Ethvert arealavvik over 2 prosent, eller minimum én kvadratmeter, vil kunne utløse erstatningskrav fra kjøper.

Dette skjerpede kravet til arealavvik er noe vi eiendomsmeglere ønsker hjertelig velkommen, og i Sørmegleren har vi for lengst innført dette som standard i våre prospekter.

Som eiendomsmegler og fagansvarlig heier jeg alltid på lovendringer som bidrar til å trygge prosessen rundt kjøp og salg av bolig. Med den nye avhendingsloven blir årvåkenhet, nøyaktighet og kompetanse fra meglers side enda mer avgjørende, og dette er motiverende for oss som fagpersoner. Til tross for en liten uro knyttet til om kjøpers egenandel er satt for lavt, tror jeg likevel loven vil bidra til å oppfylle regjeringens intensjon om å redusere konflikter rundt småsaker. Med andre ord; dette blir bra!