• I 2017 fikk Forbrukertilsynet totalt 13.252 skriftlige tips og klager. Bransjene forbrukerne klaget mest på, var strømbransjen, avisbransjen og mobilbransjen. FOTO: Scanpix

Klagerekord i fjor – dette klaget vi mest på

– Det irriterer folk grenseløst, sier forbrukerdirektør.