foto
Rådgiver i Byggeskikksenteret Rolf Einar Huus jobber for bevaring av gamle bygg. Foto: Jacob J. Buchard

Han hjelper oss med å ta vare på historien