Nå har du dårlig tid

Fra nyttår blir det forbudt å varme opp huset med fossil fyringsolje og parafin. Naturvernforbundet er glade for at forbudet inntrer, men er spent på hvordan det skal håndheves.

Publisert: Publisert:
  • Kari Byklum

Norge skal varmes opp mer miljøvennlig, og som et ledd i den prosessen blir det forbudt å fyre med fossil olje i bygninger, også i private hjem, fra 1. januar 2020.

Oljefyrforbudet vil ifølge beregninger beskrevet av Regjeringen.no redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, i gjennomsnitt over perioden 2016–2035. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

– Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortida til, har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) uttalt om saken.

Fra nyttår inntrer forbudet mot å fyre med fossil olje, også i private hjem. Hvis ikke du har gjort noen tiltak ennå, kan alternativet være å kjøpe et par ekstra ovner. Foto: NTB scanpix

Les også

Til neste år blir dette forbudt – er du rask, kan du få støtte til å finne erstatning

Eldre er redd for å fryse

Forbudet kan derimot få store praktiske og økonomiske konsekvenser. Selv om det lenge har vært kjent at forbudet inntrer fra nyttår, er det mange som ikke har tatt sine forholdsregler ennå.

– Jeg blir kontaktet av spesielt eldre som er veldig usikre nå. De sier at de vil forholde seg til regelverket og skru av oljefyren når de våkner første nyttårsdag, men mange er usikre på om de klarer å holde varmen, sier Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF).

NVF er en produkt- og leverandøruavhengig rådgiver spesielt innen vannbårne varmekilder, og Jansen sier at det første man må gjøre dersom man fyrer med fossil olje i dag, er å bestemme seg for hva slags oppvarmingskilder man vil bytte til.

– Forbudet kommer om man vil eller ei, og dersom det blir en kald vinter så frykter jeg dessverre at vi vil oppleve at noen får problemer med å holde varmen. Det er nok mange som har utsatt å ta grep rundt dette.

Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF). Foto: NVF

Ulike alternativer

Jansen stiller seg undrende til at forbudet inntreffer akkurat i den kaldeste årstida, men at det er lite som tyder på annet enn at det faktisk vil skje.

Nå er det heller ikke tid igjen til å gjøre store tiltak som å grave opp og fjerne den gamle oljetanken, eller enda større tiltak som å hente bergvarme, jordvarme eller grunnvarme og installere de mest avanserte varmepumpene.

– Det er også knapt med tid til å få installert en vanlig luft til luftvarmepumpe, men en slik pumpe er nok et godt alternativ for mange etter hvert, tror han.

Du kan fyre med bioolje

En annen mulighet er å fortsatt bruke det gamle fyringsanlegget, men erstatte fyringsoljen med bioolje. Men da må du klargjøre anlegget. Ifølge Jansen må du aller helst rense anlegget før du bytter til biofyringsolje, men han sier at anlegget ikke tar skade av om det er litt fossil olje igjen når du heller biooljen oppi.

– Det skal gå fint, men sørg i alle fall for å rense det ved første anledning, som kanskje blir til våren, tipser han.

Siden bioolje en helt klimanøytral energi og den kan brukes i det gamle fyringsanlegget, kan dette være et godt alternativ for mange. Men før du gjør det, må du skifte ut oljebrenneren.

– Oljebrenneren er den brenneren som omgjør den flytende oljen til varme, og den må byttes ut av en fyringstekniker før du kan bruke bioolje. Dersom du ikke får fatt på en slik fagperson før jul, så sliter du, sier Jansen.

Han minner om at det også kan være mulig å bruke elektrisitet i det gamle fyringsanlegget, men at det ikke er automatikk i at det er mulig.

– Da må du forhøre deg med en dyktig elektriker. Men siden tiden er knapp og det kan være vanskelig å få tak i fagpersonell nå, er det nok mange som må kjøpe et par nye elektriske varmeovner i en overgangsperiode, sier Geir Jansen.

Les også

Pass på dette før du tar veden inn i stua

Vet ikke hva som skjer

Martin Brandtzæg, avdelingsleder i Naturvernforbundet, sier at regelverket rundt oljeforbudet er tydelig, men han etterlyser svar på hva som skjer dersom folk ikke retter seg etter det.

– Myndighetene har ikke vært tydelige på hvordan dette skal håndheves, og vi får en del henvendelsen fra publikum som lurer på dette. De har kanskje ikke rukket å sanere eller fjerne oljetanken, og så er de engstelige for hva som skjer, selv om de slutter å fyre med oljen.

Ifølge Brandtzæg er det spesielt eldre i gamle hus med oljetanker som er usikre nå. De har kanskje ikke økonomi eller ressurser til å fjerne tanken, og er samtidig engstelige for å bli lovbrytere.

– Oljetanker som tas permanent ut av bruk skal saneres eller fjernes, men man trenger ikke fjerne disse fra nyttår dersom man vurdere å gå over til bioolje etter hvert, så sånn sett kan man trygt kjøpe seg litt tid.

Han anbefaler folk som er usikre om å gå i dialog med kommunen.

– Vi må for all del unngå at spesielt eldre blir sittende hjemme med avslått oljefyr, og fryser. De som er i den kategorien, eller om de ikke har råd til å gjøre nødvendige tiltak, må ta kontakt med kommunen for å finne en løsning. Forbudet er viktig fra et miljøhensyn, men det må likevel ikke gå på bekostning av liv og helse, sier han.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Fossil
  2. Naturvernforbundet
  3. Varmepumpe
  4. Hjem
  5. Elektrisitet