Det er flere type kontrakter som gjelder eiendom:

Kjøpekontrakt

Ved kjøp av brukt bolig, leilighet, tomt, garasje eller hytte er det vanlige at man kjøper etter Avhendingslova – og at man kjøper eiendommen med en «AS IS-klausul». Det er allerede vedtatt at Avhendingslova skal endres, men det er ikke vedtatt når endringene trer i kraft. Ved kjøp av prosjektert bolig, leilighet eller hytte følger man Bustadoppføringslova. Her har forbrukerne et sterkt kontraktvern hvor det blant annet er med lovregler om garantistillelser.

Leiekontrakt

Skal man leie ut boligen, deler av boligen, en garasje, en leilighet eller en hytte, anbefales det å lage en god og sikker leiekontrakt. Her er man regulert av husleielovens bestemmelser. Skal man leie ut kortsiktig – eksempelvis sommerutleie – vil det også helt klart være et smart valg å lage en leiekontrakt selv for en slik tidsbegrenset utleie.

Noen av de viktigste punktene å ha med er: Varighet, leiesum, tillegg til leiesummen, betaling av husleien, leietid, oppsigelse, utkastelsesklausul og sikkerhet gjennom depositum.

Festekontrakt

Dette er en form for leiekontrakt som regulerer forholdet mellom en grunneier (som eier en tomt) og en fester (som leier rett til å ha en bolig eller hytte på tomten). Her følger man tomtefestelovens bestemmelser.

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Foto: Rune Eilertsen

Samboerkontrakt

Mange kjøper eiendom sammen for første gang og har da liten erfaring med det å eie en bolig, leilighet eller hytte. En samboerkontrakt vil kunne regulere flere forhold. Samboerpar har ikke det samme lovverket i rygget som ektefeller har når det gjelder fordeling ved brudd. En slik kontrakt kan inneholde informasjon om hva samboerne har med seg av verdier inn i et samboerskap.

Sameiekontrakter

Dersom det er flere som eier en bolig eller hytte sammen, eksempelvis flere søsken som eier en hytte, bør man ha en sameiekontrakt/sameieavtale. Her kan man regulere flere ting som er smart å få avklart mellom partene. Dette kan eksempelvis være fordeling av kostnader, ansvar for vedlikehold, vedlikeholdsbeslutninger, bruken av eiendommen, bestemmelser hvis salg eller noen vil ut av sameiet.

Håndverkerkontrakt

Ved bruk av fagfolk til oppussing av bolig, leilighet eller fritidsbolig anbefales det å ha en skikkelig avtale – en håndverkerkontrakt. En rapport utført av Norstat for Forbrukerrådet sier at kun rundt halvparten bruker en håndverkerkontrakt når de bestiller oppdrag. Her kan det derfor være lurt å bruke en standardisert kontrakt for å avklare de forskjellige punktene som en håndverker skal utføre. Dette kan eksempelvis være når arbeidene skal starte og hvor lenge arbeidene skal pågå.

Dersom man blir medlem av Huseiernes landsforbund vil man få tilgang til mange elektroniske kontraktsmaler og også kunne få bistand av advokatene til Huseierne for spørsmål.