– Undersøkelsesplikten for kjøper vil fortsatt stå sterkt, og det vil kreve enda mer innsats av kjøper for å sette seg inn i all dokumentasjonen, sier Sven Bentsen, takstmann i Boligtakst AS. – Undersøkelsesplikten for kjøper vil fortsatt stå sterkt, og det vil kreve enda mer innsats av kjøper for å sette seg inn i all dokumentasjonen, sier Sven Bentsen, takstmann i Boligtakst AS. Foto: Kristin Ellefsen

Nå blir det tryggere å kjøpe bolig