Nå blir det dyrere å leie i Kristiansand: Vanja (24) bruker halve budsjettet på husleia