Her tjente boligselgerne mest og minst. Noen steder skiller seg ut.