• BOLIGPRISENE FALLER: Boligprisene faller mer enn forventet. I Oslo begynner fallet å moderere seg. FOTO: Hans O. Torgersen

Boligprisstatistikken for november: Boligprisene har brutt en ny, negativ barrière

Boligprisene sank med 1,1 prosent fra oktober til november. Nå er boligprisene lavere enn de var for ett år siden.