Denne leiligheten hadde 70 stykker innom visning. Prisantydningen megleren trodde var høy, var ikke høy nok. Kjøperen endte med å betalte 115.000 kroner pr. kvadratmeter. Denne leiligheten hadde 70 stykker innom visning. Prisantydningen megleren trodde var høy, var ikke høy nok. Kjøperen endte med å betalte 115.000 kroner pr. kvadratmeter. Foto: Guttorm Stilen Johansen, Inviso

Her var 70 på visning. Meglertopp bekymrer seg for «ubehagelig vekst i boligprisene».