Boligprisene for 2020 ble nylig lagt fram av Eiendom Norge. Tallene viser at boligprisene i Norge steg med 8,7 % i 2020. Noe som betyr at det aldri har blitt solgt flere boliger i Norge på ett år. Bransjen trodde man skulle klare å passere det magiske tallet 100.000 boligsalg, men det endte til slutt på 99.581 boligsalg i 2020. Dette var en økning på 6,7 % antall boligsalg fra 2019.

Den gode prisutviklingen kommer av flere faktorer. En veldig stor faktor har vært nullrentebeslutningen fra Norges Bank som kom i mai i fjor, og som førte til at bankene justerte ned sine boliglånsrenter til rekordlav % som ga flere mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet.

Renta vil nå framover trolig være en x-faktor for videre prisutvikling. Dersom den holdes så lav framover, sammen med et uvanlig lavt utbud av boliger, så kan det medføre at det vil bli en tøff kamp om boligene framover. Noe som igjen vil bety at prisene vil fortsette å stige. Ser man for eksempel på Stor-Oslo, er etterspørselen nå langt høyere enn tilbudet.

Boligprisstatistikken 

Eiendom Norge gir ut sin månedlige boligprisstatistikk den tredje virkedag hver måned, i samarbeid med Finn.no og Eiendomsverdi. Her legger man fram den siste utviklingen for boligprisene i Norge, og for storbyene. Det gis også informasjon om antall salg hver måned, og hvor mange eiendommer som blir lagt ut for salg hver måned på Finn.no. Tall for gjennomsnittlig omsetningstid hver måned tas også med.

Bruktbolig Kristiansand 

Boligprisene gikk noe ned i desember 2020, men det har likevel vært en økning på hele 7,1 % siste året. Nå koster en gjennomsnittlig bolig i Kristiansand kroner 3.231.527,-. Den samme gjennomsnittsboligen i Norge koster nå kroner 3.749.888,-.

Mens 5.449.472, kroner er gjennomsnittsprisen for Oslo.

Ser man fem år tilbake har det vært en prisøkning på 13,6 %, og ser man på de siste 10 årene er det en økning på 18,9 % for Kristiansand.

Nybolig 

Prisene på nye boliger i Norge økte i gjennomsnitt med 8,5 % fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Deler man opp dette så økte prisene for nye leiligheter og småhus med 8,9 %, og nye eneboliger med 7,3 %. Disse tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås prisindeks for nye boliger, og er de siste tilgjengelige tall.

Ekspertuttalelser 

Det er flere eksperter som uttaler seg om boligmarkedet hvert år. En av ekspertene, sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret, spådde allerede i februar 2020 at koronapandemiens inntok i Norge ville sette fyr på boligprisene. Og hun fikk helt rett.

I 2021 går hun nå mot andre eksperter og spår en mer moderat prisutvikling med kun 3,5 % dyrere boliger på landsbasis. Dette begrunnes med blant annet med at store deler av befolkningen vil bli vaksinert i 2021, og at man kan trolig begynne å reise. Noe igjen som kan bety at boligmanien vil begynne å avta.

Prognosesenteret tror også det kan komme en renteheving i fjerde kvartal i 2021. De viser også til at boliglånsforskriften fortsetter i 2021, og at det fremdeles vil være kunder som ikke klarer forskriftens maksimale lånegrense på fem ganger inntekten.

Enkelte andre eksperter spår at prisene i Oslo vil stige mellom 10 og 20 % i 2021. Her spår Macic og Prognosesenteret en prisoppgang på ca. 5 % i 2021.