Ukens grønne tips: Kaster du kaffegruten? Den kan brukes til både velvære og i hagen

foto