Mange gjør disse vanlige feilene når de kildesorterer. Gjør du også?