– Systemet vi har i dag er ikke godt nok og vi bør vurdere en ny type bygningskontroll, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Miljøpartiet De Grønne.

Det foregår en utstrakt fortetting i og rundt Kristiansand, og som nabo eller forbipasserende har du kanskje stusset over om det du ser faktisk bygges i henhold til gitte regler. Ulltveit-Moe mener det er naivt å tro at utbyggere som skal tjene penger på utbyggingen alltid forholder seg til regelverket.

– Ja, det er naivt! Derfor bør vi ha strengere kontroll og faktisk sjekke at ting er i orden før det utstedes ferdigattest.

Liten kontroll

I dag føres det liten kontroll over om utbyggere forholder seg til gitte rammer, det bekrefter Marius Raael, jurist i byggesaker i Kristiansand kommune.

– Loven er et tillitsbasert system hvor utbyggerne erklærer at de overholder det regelverket som finnes og de godkjenninger de har fått.

Han forklarer samtidig at de må stole på at utbyggerne forholder seg til dette på riktig måte, og at det er sjelden at kommunen drar på befaring uten at de har fått en henvendelse fra publikum. Dermed er ikke systemet så vanntett at publikum kan føle seg helt trygge på at utbyggerne ikke tar seg til rette.

– Ingen systemer er vanntett, og de som ønsker å omgå et regelverk finner ofte ulovlige løsninger på dette, sier Raael.

Det er også Ulltveit-Moes erfaring.

– Seineste for ett par uker siden var jeg på befaring hvor en byggmester hadde omgjort en garasje til en større stue, og dermed ble det en svært vanskelig situasjon for familien som kjøpte huset med den ulovlige stua, sier hun.

Kjartan Bjelland

Ikke helt uten kontroll

Den som ønsker å bygge ut, utover den søknadsfrie størrelsen, trenger flere ansvarlige foretak og en ansvarlig søker. Det gjelder enten man bygger i stor skala eller om man er en utbygger som for eksempel søker om fortetting i en eplehage.

Ifølge Raael stilles det også krav om målbart situasjonskart og at en uavhengig landmåler kontrollerer at utbygd areal er i samsvar med gitte tillatelser.

– Utbyggerne forplikter seg, og skal garantere for at alt dette gjøres etter regelverket. Men som i alle bransjer er det noen som er mindre seriøse enn andre, og innimellom avdekker vi jo at noen har bygget for eksempel for høyt, for stort eller kanskje for nær naboene.

Han legger til at det helt sikkert finnes tilfeller som ikke blir oppdaget, og derfor setter bygningsmyndighetene pris på tips fra publikum.

– Vi er avhengig av tips, for vi har ikke har kapasitet til å sjekke at hver eneste snekker bygger helt eksakt etter godkjente tegninger. Men vi følger opp alle saker vi får tips om, og så er det alvorlighetsgraden som avgjør om vi eventuelt drar på befaring eller fører tilsyn.

Du kan tipse anonymt

I 2018 gjennomførte Kristiansand kommune i overkant av 110 tilsyn og det ble funnet avvik på rundt halvparten.

Dersom man oppdager ting man er usikker på om utføres korrekt, kan man kontaktet kommunens servicetorv for å få hjelp til å finne ut hvilke tillatelser som er gitt. Både Raael og Ulltveit-Moe sier at det er anledning til å varsle anonymt.