2456 nye boliger er solgt de siste to månedene, ifølge rapporten Econ Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse. Salget er 25 prosent lavere enn forrige periode og 33 prosent færre er solgt samme periode i fjor.

Det er spesielt i Oslo nedgangen er sterk, og noe av årsaken er mange nye boliger på markedet. Samtidig ble 18 prosent av boligene til salgs solgt på Østlandet, og kvadratmeterprisen lå høyest med 79.600 kroner.

17 prosent av boligene tilgjengelig ble solgt i Nord-Norge, 14 prosent i Midt-Norge, 13 prosent på Vestlandet, 10 prosent på Sørlandet og 8 prosent i Sogn og Fjordane.

Salgstakt ulike steder i landet de to siste månedene

Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.

Størst fall i leiligheter

De ferskeste tallene fra Boligprodusentenes forening viste et 20 prosent lavere nyboligsalg hittil i år på landsbasis.

I Oslo var nedgangen på hele 60 prosent. I hovedstaden er man nede på et salgsnivå av nyboliger som man ikke har sett siden fjerde kvartal 2014.

Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis. Salget av nye eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent.

Igangsettingen av boliger ligger fortsatt på et høyt nivå og ligger 4 prosent over fjoråret. De 12 siste månedene er det igangsatt 31.987 boliger, mens det er solgt 30.381 boliger.

Fortsatt svakt nyboligsalg på Sørlandet

I løpet av siste tomånedersperiode har vi registrert salg av 176 nye boliger på Sørlandet. Det er 2 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men hele 46 prosent færre enn det svært gode salget i samme periode i fjor, sier Bjørn Gran, seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

Det er nå 1.539 usolgte boliger i statistikken. Ved forrige måletidspunkt i midten av august var 1.376 boliger usolgt. Økningen skyldes at 176 boliger har blitt solgt, mens 339 nye boliger har blitt lagt ut for salg i perioden.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye boliger på Sørlandet er nå 40.400 kroner. Det er 2,0 prosent høyere enn samme periode i fjor. Prisen er høyest i Kristiansand Vest med 50.200 kroner. Vest-Agder utenom Kristiansand lå lavest med 35.500 kroner, opplyser Gran.

Sørmegleren og Kruse Smith er henholdsvis megleren og utbyggeren med flest solgte boliger denne perioden.