– Selv om vannet ser rent ut, er det dessverre ingen garanti for at det er trygt å drikke, sier Susanne Hyllestad, seniorrådgiver, avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Urent drikkevann fra brønner, innsjøer og elver er en vanlig årsak til at folk blir magesyke. I følge Mattilsynet er campylobacter-utbruddene størst om sommeren. Over halvparten av nordmenn som blir smittet av denne bakterien i Norge, blir syke i løpet av sommermånedene.

En vanlig årsak til magesjauen er at man har drukket vann direkte fra naturen eller urent brønnvann fra hytta. Fugler og ville dyr kan overføre campylobacter og andre vannbårne sykdommer. I år med smågnagere er det også risiko for harepest. En del brønner tilknyttet hytter er ofte ikke godt nok sikret eller mangler desinfeksjon, og det kan også gi urent vann.

Ingen garanti

Mange har en forestilling om at det er trygt å drikke vann fra sildrende bekker i norsk natur, men Hyllestad i Folkehelseinstituttet sier at de er forsiktige med sine anbefalinger.

– I mange tilfeller kan det gå helt fint å drikke bekkevann, og generelt er det tryggere å drikke vann som renner og sildrer enn fra stillestående vann. Men poenget er at man ikke kan vite om vannet er rent, det kan for eksempel være infisert etter at fugler har gjort fra seg, sier hun.

Men vann må man ha. Dermed må det enten medbringes, hentes fra bekker og kokes, eller så er flasker med rensefilter et godt alternativ.

– Det finnes flere produsenter som tilbyr vannflasker med filter som renser vannet. Da kan man hente vann fra bekker og drikke det gjennom filteret. Men jeg kan samtidig ikke gå god for alle produsenter som tilbyr slike produkter, så det må forbrukerne undersøke selv, sier Hyllestad.

Vann fra kranen i utlandet

Mens det norske kranvannet regnes som trygt og godt, er det mange som kvier seg for å drikke vann fra springen i utlandet. Hyllestad sier at det ikke finnes noen absolutt regel for hvor man kan drikke kranvann i utlandet.

– Generelt så er kranvann i store byer trygt, men det har ofte en klorsmak vi ikke liker. Dersom vannet lukter klor, betyr det gjerne at det er renset og dermed trygt å drikke, men da er det gjerne smaken og lukten som ikke frister.

Så hvis du sitter på en italiensk taverna og bestiller vin og får en mugge med isvann på bordet i tillegg, mener Hyllestad at luktesansen er en god venn.

– Ja, men spør gjerne på hoteller og restauranter om hva som er trygt. Og hvis ikke vannet bør drikkes, bør du heller ikke få i deg isbiter, sier Hyllestad

foto
Ta med deg flaske med rensefilter eller kok vannet før du drikker det, da er du tryggest. Foto: Foto: Scanpix

Slik unngår du smitte fra vann:

- Ikke drikk vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Men vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.

-

- Sikre brønnen på hytta så ikke brønnvannet blir forurenset direkte fra elver og bekker.

-

- Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, i så fall må de fjernes og brønnen desinfiseres.

-

- Desinfiseringen kan skje med vanlig husholdningsklorin og vann, blandingen bør virke i 24 timer.

-

- Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Ikke glem hygiene rundt grillen

Om sommeren både tilberedes og spises mange av måltidene utendørs, og både utilstrekkelige hygiene og dårlig varmebehandling kan være årsaker til smitte. Det er viktig å huske på at maten må holdes kjølig helt til den legges på grillen og frossen mat bør være ting før den grilles.

foto
Ta med deg flaske med rensefilter eller kok vannet før du drikker det, da er du tryggest. Foto: Foto: Scanpix

Tips til trygg grilling:

- Vask hendene før matlaging, mellom håndtering av ulike råvarer, før du spiser og etter toalettbesøk.

-

- Hold maten kjølig helt til den legges på grillen, og brukt kjølebag om maten skal transporteres.

-

- Frossen mat skal være helt tint før du legger den på grillen.

-

- Marinade som er brukt på rått kjøtt må ikke brukes på mat som er ferdig stekt.

-

- Vent med å legge kjøttet på grillen til kullet er glødende og har fått en grå overflate.

-

- Grillmaten bør vendes ofte. Flytt det rundt på grillen for å få jevn steking.

-

- Alt fjørfekjøtt og bearbeidete kjøttprodukter skal gjennomstekes. Selv om kjøttet er godt stekt på overflaten, er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig stekt på innsiden.

-

- Rå og tilberedt mat bør holdes fra hverandre. Unngå at ferdiglaget mat legges på fjøl eller tallerken hvor rå mat har ligget. Ikke bruk de samme redskapene til rå varer og ferdiglaget mat, uten å vaske dem underveis.

Kilde: Mattilsynet