Hun brukte syv år på å pusse opp det gamle huset. Målet ble å beholde fremfor å erstatte.