Abito

Derfor skal du håndtere uvaskede grønnsaker på lik linje som rå kylling

Sykdomsfremkallende bakterier som Campylobacter og Salmonella spres i hovedsak til skjærefjøler der man tilbereder infisert mat. Svamper, håndtak og vask blir sjeldent forurenset, viser funn fra en fersk studie om kjøkkenhygiene. Foto: Shutterstock