– Jeg blir ikke rik på penger, men på opplevelser og bekjentskaper