Det siste halvåret har vi opplevd en negativ utvikling i boligprisene – stort sett over hele landet. Fredag formiddag la Eiendom Norge frem tallene for oktober.

Den ferskeste boligprisstatistikken viser at boligprisene sank 0,2 prosent nominelt, mens prisene steg 0,4 prosent sesongkorrigert (sammenlignet med det som er vanlig for oktober).

– Dette overrasket oss noe. Det er på oppsiden av det vi forventet at det skulle bli. Samtidig må vi huske at vi har lagt fem svake måneder bak oss, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

– Kan være et trendskifte

Dreyer fortsetter:

– Dette kan være begynnelsen på et trendskifte, eller det kan bare være en pust i bakken. Det er for tidlig å konkludere, mener Dreyer – et poeng han understreker tydelig.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier Dreyer.

Vekst i antall salg i oktober

I oktober ble det solgt 8452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i samme måned i fjor. I 2017 er det hittil solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener det grunn til å tro på en mer stabil prisvekst det kommende året.

Megler-sjef: – Overraskende sterk utvikling

– I lys av utviklingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier. Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Carl O. Geving.

Svak måned for de tre største byene

Oslo opplevde imidlertid nok en gang en svak måned. I Oslo sank boligprisene med 1,8 prosent nominelt. Også Bergen opplevde en svak måned, med en nedgang 1,5 prosent.

Prisutviklingen de siste 12 månedene på landsbasis er på 0,7 prosent. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har imidlertid en negativ prisutvikling det siste året (se tabell). Eiendom Norge har tidligere sagt at de forventer at 12-månedersveksten vil bli negativ for landet sett under ett i løpet av høsten.

– 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.

Slik har prisene endret seg:

Kilde: Eiendom Norge