Jule­opp­vas­ken: Hvor­dan stab­ler du i oppvask­maski­nen? Og bør taller­kenene skyl­les?