De aller fleste av oss gjennomfører overtakelser et fåtall ganger, og ting er stadig i endring. I denne spalten skal jeg gi deg noen tips, samt noen råd og informasjon som vil være nyttig, og vil gjøre tiden mot overtakelse og selve overtakelsen til en smertefri og ryddig prosess.

Penger og pant

I stort sett alle kjøpekontrakter finner du et punkt som omhandler overtakelse. Videre i kjøpekontrakten vil det stå hvor penger skal overføres, og hvor pant skal sendes. I de fleste tilfeller er standarden at penger og pant skal være mottatt hos megler minst to dager før overtakelse.

Det betyr at penger skal være mottatt på meglers klientkonto, og pant skal være sendt til meglers oppgjørsavdeling/oppgjørsansvarlig i papir eller overført elektronisk.

Er det endringer i overtakelsesdato er det viktig at du som kjøper gir beskjed i god tid til din bankrådgiver slik at penger kommer på klientkonto til rett tid. Før overtakelse vil både selger og kjøper få beskjed når full innbetaling og pant er tilgjengelig hos megler.

Eiendomsmegler Azra Hadzic fra Kristiansand jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Krogsveen

Utvask og løsøre

Rengjøring av boligen skal tilfredsstille kravene i avhendingslovens §2-2 som sier «Når kjøperen overtar bruken av eiendommen, skal rommene være ryddige og rengjort. Eiendommen skal også ellers være ryddet».

Etter kontraktsmøtet sender megler en kopi av signert kjøpekontrakt, informasjon mot overtakelse og diverse info til både kjøper og selger. Noen meglere sender også med en rengjøringsliste som fungerer som en veiledning slik at du som selger får en pekepinn, og du som kjøper vet i hvilken grad boligen skal være rengjort før du overtar.

Innhenter du som selger et vaskebyrå som skal utføre vasken, påse at vaskebyrået foretar vask av eksempelvis hvitevarer inkludert i prisen. Noen byråer fakturer ekstra kostnad for hvitevarer og noen har det inkludert i prisen.

Ellers er viktig å passe på at gjenstander som følger den vanlige løsøre- og tilbehørslisten er igjen på eiendommen. I noen tilfeller kan det være avvik fra listen, men dette skal være medtatt i salgsoppgaven.

Avbestilling av abonnement, strømavlesning og dokumenter

Når du overleverer en bolig, er det ofte abonnement tilknyttet selger/boligen. Dette kan gjelde eksempelvis tv og internett, strøm og alarm.

Som selger er det lurt å melde ifra til tv- og internettselskapet at boligen vil bytte eier slik at selskapet enten kan avslutte abonnementet eller overføre til ny eier. Dette gjelder også i de tilfeller hvor du bor i leilighet i et borettslag eller sameie hvor det er kollektiv avtale.

På overtakelse skal selger og kjøper i fellesskap lese av strømmen og ofte skal det vedlegges bilde av strømmåleren i overtakelsesprotokollen. Kjøper får anledning til å velge strømselskap i protokollen, og finner du ikke ønsket leverandør er du som kjøper ansvarlig for å påse at abonnement tegnes den dagen ettersom selger vil avslutte sitt abonnement samme dag.

Foreligger det dokumenter, kvitteringer eller instrukser som er greit for en kjøper å ha, kan dette overleveres på overtakelse. I noen tilfeller vil kjøper kunne ha bruk for dette i tilfeller hvor kjøper har reklamasjonsrett ovenfor leverandør. Ved overtakelse er det fint å ta en generell gjennomgang av boligen og gi kjøper en innføring dersom det er forhold eller anlegg som er nyttig å ha kunnskap om.