Brannsikkerhet er en ting man bør ta på alvor. I 2016 kom det et nytt direktiv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som påla alle kommunene å utføre behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus.

Det lokale brann- og feievesen i hver kommune har utført sine oppdrag og foretatt befaringer av hytter. På branntilsyn skal det gis veiledning om røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier. Det skal føres tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, sjekke om det er behov for feiing og det skal sjekkes om adkomst for feiing er tilfredsstillende. Det skal også gis god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet.

Feil som ofte oppdages i branntilsyn er:

  • Få eller manglende røykvarslere (loven krever 1 pr. etasje)

  • Manglende og godkjent brannutstyr

  • Feil avstand til brennbart materiale fra ovn

  • Farlige ildsteder som ikke er forskriftsmessige

  • Lading av mobiltelefoner om natten

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Foto: Rune Eilertsen

De fleste har et seks kilos brannslukningsapparat stående på hytta. Her er det viktig at man sjekker holdbarheten på dette, og ikke minst pakker det ut av esken. Det anbefales at det står i hovedsoverommet og at hele familien, og andre brukere av hytta, er kjent med plasseringen. Et slikt apparat skal inn til kontroll og service hos godkjent firma hvert femte år for å være lovlig. Har du et skumapparat må du passe på at det tåler frost, hvis det ikke er nok varme på i hytta om vinteren. Skumvæsken i slike apparater er vannbasert. De fleste har også røykvarslere som er flere år gamle. Anbefalingen fra brannvesenet er at disse byttes hvert åttende til tiende år.

Bytt batteri hvert år

Røykvarslerdagen er 1. desember og tipset er at man bytter batteri på røykvarslerne hvert år. Ha også alltid et batteri i reserve. Mer informasjon kan man finne på rvb.no.

De fleste har også røykvarslere som er flere år gamle. Anbefalingen fra brannvesenet er at disse byttes hvert åttende til tiende år.

Dersom man har et brannslukningsapparat som er utgått på dato og man kjøper nytt istedenfor å ha det gamle inn til service, kan man vurdere å ha en brannøvelse ute med det gamle apparatet på hytta sammen med brukerne av hytta. Dette må da utføres på en sikker og miljømessig måte. De fleste har heldigvis aldri brukt et brannslukningsapparat og kan da lære om hvordan man holder et apparat og hvor lenge et apparat varer. De lokale brannstasjonene har en årlig åpen dag hvor man viser bruk av brannslukningsapparater. Det anbefales derfor sterkt at man tar med seg sin familie på slike åpne dager for å lære mer om brannsikkerhet.