• TOMT MED KVALITETER: For arkitekten var det viktig å finne en løsning som tilpasset seg eksisterende bolig på en god måte og samtidig utnyttet tomtens kvaliteter. FOTO: Tom-Egil Jensen

Tord og Guro Steine Letting ønsket å utnytte tomtens potensial fremfor å flytte. I dag har de tre ekstra stuer.

Med tilbygget har de fått et hus de trives så godt i at selv sommerferien skal tilbringes her.