• OMFATTENDE: Advokat Arne Laastad er av Bergen tingrett blitt bedt om å ta hånd om konkursen i arrangørselskapet Bergen 2017 AS. FOTO: Vegar Valde (arkiv)

Bostyrer i sykkel-VM-konkursen ber umiddelbart om økonomisk bistand

– Ut fra sakens kompleksitet og forhistorie er det viktig å komme raskt i gang, sier bostyrer Arne Laastad.