• BØR FORBYS: I Bergen velger man nå å unngå gummigranulat fra gamle bildekk når det legges nye baner, og når eldre baner skal ha mer fyllmasse. Dette ønsker Greenpeace at bør være gjeldende for hele landet - og ber nå regjeringen se til Bergen. FOTO: Eirik Brekke

Greenpeace ber regjeringen om å se til Bergen

- Gummigranulat på kunstgressbaner må forbys.