• SELVSKREVEN: Å plassere blomster ved statuten av Roald «Kniksen» Jensen er en selvfølge når spesielle Stadion-steder først er valgt ut. FOTO: Mads Bøyum

Til 16. mai settes det ut blomster tre spesielle steder på Stadion

Denne Brann-tradisjonen er du kanskje ikke kjent med.