• I 2018 skal seks- og sjuåringene i Agder spille treerfotball. Dette bildet er fra en utgave av Sør Cup. FOTO: Nicolai Gaustad Olsen

Nå innføres treerfotball i Agder

– Vi er positive til å teste ut dette, sier Arne Marthinsen i NFF Agder.