Mener Start har vært altfor dårlige til å integrere afrikanere

Hvorfor har Start aldri lykkes med afrikanere? Og hvorfor er Jesper Mathisen sikker på at de lykkes denne gang.