• Her er fylkesrådmann Tine Sundtoft i ferd med å gi råd. Ett av dem er ikke å prøve å få lagt administrasjonen av det statlige storfondet Fornybar AS til Kristiansand. I begrunnelsen inngår mye fra klimakonferansen i Paris, hvor hun spilte en sentral rolle – da som politiker og statsråd. Herren t.h. er Trond Madsen fra NHO Agder. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Råd fra returnert fylkesrådmann Tine Sundtoft: - Bruk kreftene best mulig

Tine Sundtoft er tilbake som byråkrat. Fylkesrådmannens råd er klart: Ikke bruk krefter på å få Fornybar AS lagt til Kristiansand.