Vinden knekte julegrana

Både på Tangvall og Lunde ble julegranene tatt av vinden lørdag.